Świadectwo jakości klepek parkietowych

Rekomendacje Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Podkarapacka Nagroda Gospodarcza 2005

Starostwo Powiatowe 
w Tarnobrzegu

Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

PPUH UNIMET

Urząd miasta Łodzi